VietABank: Lãi trước thuế quý 4/2021 tăng 34%, nợ có khả năng mất vốn tăng 95%

Nhờ nguồn thu chính tăng mạnh, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, UPCoM: VAB) báo lãi trước thuế quý 4/2021 tăng 34% so với cùng kỳ, đạt gần 322 tỷ đồng, dù tăng chi phí dự phòng gấp 3.3 lần. Nợ có khả năng mất vốn tăng 95%.

Tính riêng quý 4/2021, VietABank đem về gần 561 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, gấp 3.2 lần cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các nguồn thu ngoài lãi lại sụt giảm như lãi từ dịch vụ (-27%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (-29%), lãi từ hoạt động khác (-43%). Riêng lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp 8.7 lần, ghi nhận hơn 11 tỷ đồng.

Dù kỳ này Ngân hàng dành ra gần 243 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 3.3 lần cùng kỳ, nhưng nhờ nguồn thu chính tăng mạnh, nên VietABank vẫn báo lãi trước thuế tăng 34%, đạt gần 322 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2021, VietABank lại giảm 38% chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng so với năm trước, chỉ còn hơn 468 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế gấp đôi năm trước, ghi nhận hơn 844 tỷ đồng.

So với kế hoạch lãi trước thuế 658 tỷ đồng cho cả năm 2021, VietABank đã vượt 28% chỉ tiêu.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2021 của VAB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của VAB

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản Ngân hàng tăng 17% so với đầu năm, lên mức 101,038 tỷ đồng. Trong đó, phát sinh khoản tiền gửi tại các TCTD khác 22,730 tỷ đồng và cho vay TCTD khác 125 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 15% (54,458 tỷ đồng)…

Tiền gửi khách hàng tăng 14% so với đầu năm, lên mức 67,691 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD khác tăng 61% (21,919 tỷ đồng), tiền vay các TCTD khác lại giảm 72% (còn 1,277 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của VAB tính đến 31/12/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của VAB

Chất lượng nợ vay của VietABank tại ngày 31/12/2021 cũng có phần cải thiện hơn đầu năm khi nợ xấu giảm 9%, còn gần 1,012 tỷ đồng. Trong đó, có sự dịch chuyển từ nợ nghi ngờ sang nợ có khả năng mất vốn. Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ 2.3% xuống còn 1.86%.

Chất lượng nợ vay của VAB tính đến 31/12/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của VAB

Hàn Đông

FILI