VPH bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin 

Ngày 26/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH).

VPH đã công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 205/QĐ-XPVPHC ngày 02/6/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty; Báo cáo tài chính quý 2/2021 riêng và hợp nhất. Vì vi phạm này, Công ty bị phạt tiền 70 triệu đồng.

Ngoài ra, với lý do CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2019 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan), Công ty bị phat thêm 70 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với VPH là 140 triệu đồng.

Đông Tư

FILI